İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü Dış Paydaş Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi Bölümümüzün Dış Paydaş Toplantısı, Enginsoft Türkiye CEO'su Dr. Şadi Kopuz, Provable Cosmetics Kimya CEO'su Adnan Akat ve Makro Araştırma Rasyonet Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık A.Ş., Ürün Yöneticisi Özge Gürses'in katılımı ile 11 Kasım 2022 Cuma Günü gerçekleştirilmiştir.

 

  1. Dış paydaşlar tarafından Ekonomi bölümü müfredatı için davranışsal iktisat, döngüsel ekonomi, finansal teknolojiler gibi derslere önem verilmesi önerildi.

  2. Ayrıca, kantitatif ağırlıklı derslerin de önemine dikkat çekildi, müfredatta fazlalaştırılabileceği üzerinde duruldu. Bu kapsamda gelecek dönem 3. Sınıf öğrencileri için Forecasting/Tahminleme dersini açtığımız bilgisi dış paydaşlarımızla paylaşıldı. Bu dersin öğrencilerin ekonomik belirsizlikler altında karar alma yeteneklerini geliştireceği konusunda hemfikir olundu.

  3. Öğrencilerin muhasebe ve finans alanına olan ilgilerinin arttırılması ve bu alanlarda okur-yazarlık seviyelerinin yükseltilmesi gerektiği önerildi.

  4. Öğrencilerin ekonomi ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmeleri için derslerle teşvik edilmesi gerektiği önerildi.

  5. Mezuniyet aşamasına gelen bir öğrencinin, sermaye piyasaları, bankacılık ve diğer alanlarda temel bilgisini sunabilecek düzeyde olması gerektiği önerildi.

  6. Dış paydaşlarımızdan Adnan Akat ve Şadi Kopuz, öğrencilerimizi hibrit çalışma düzeninde istihdam edebileceklerini ilettiler.

  7. Dış paydaşlarımızdan Özge Gürses, çalıştığı kurum Rasyonet’in verilerinden case study örnekleri ve data bazlı deneyler hazırlanabileceğini, bu çalışmaların öğrenciler için faydalı olacağını iletti.

  8. Dış paydaşlarımızdan Selin Şahiniz, ders içeriklerinde sektör, şehir, endüstri, firma vs. gibi örneklerin çoğaltılabileceğini, diğer yandan yeşil enerji finansmanları konusunda gelecekte duyulacak ihtiyacın karşılanması için şimdiden çalışılması gerektiğini iletti.