İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü başkanımız Doç. Dr. Çiğdem Gürsoy XIX. Türk Tarih Kongresi’ne Katıldı

 

Ekonomi Bölümü başkanımız Doç. Dr. Çiğdem Gürsoy  3-7 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen XIX. Türk Tarih Kongresi’ne “Marsilya’da Osmanlıya Yönelik Ticari Faaliyetler: “Türk İktisat Evi” ve Yayın Organı “Ticaret Rehberi” (1914)” başlıklı bildirisi ve makalesi ile katılım sağlamıştır.
Araştırma, 20. yüzyılın başlarında Avrupa’nın Osmanlı ticari hayatına bakışını örneklemektedir. 1914’de yayın hayatına başlayan gazete; Sanayi Devrimi’nin getirdiği iktisadi zihniyet dönüşümünün de habercisidir. Bu kapsamda Osmanlı girişimci ve tüccarlarının iktisadi düşünceleri Avrupa tüccarları ile karşılaştırılmıştır.