İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çiğdem Gürsoy MASS'te Sunum Yaptı

Ekonomi Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Çiğdem Gürsoy, İletişim Fakültemizin düzenlediği 4. Uluslararası Medya ve Toplum Sempozyumu (MASS)'te 9 Mayıs 2024 tarihinde “Gelişen Teknolojiler ve Medya Kullanımının Hanehalkı Verileri Üzerinden İncelenmesi (2011-2023)” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.