İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Gülhan Kalmuk’un Makalesi Yayınlandı.

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gülhan Kalmuk’un, Doç Dr. Aziz Acar ile birlikte yazdığı “Özel Hastanelerde Yenilikçilik ve Performans İlişkisinde Girişimciliğin Ara Değişken Etkisi” başlıklı makalesi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi’nin 21. Cilt, 4. Sayısı (Aralık) ‘nda yayınlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan derginin son sayısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/tr/menu/dergi_son_sayi…