İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın’ın Makalesi Yayınlandı

Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Özaydın’ın "Hemşirelerde ve Hemşirelik Öğrencilerinde Merhamet Düzeyinin İncelenmesi" başlıklı makalesi Gevher Nesibe Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlandı.

Makaleye erişim için;

https://gevhernesibedergisi.com/index.php/gnj/article/view/287