İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın’ın Makalesi Yayınlandı

Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Özaydın’ın " COVID-19 Salgını Döneminde Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu" başlıklı makalesi Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlandı.

Makaleye erişim için;

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1607886