İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın “Gevher Nesibe 9.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi”ne Katılım Sağladı.

Bölüm hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Özlem Özaydın, 10-12 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen “Gevher Nesibe 9.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi”ne katılım sağladı. Özaydın “Kariyerine Yeni Başlayan Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sosyalleşmenin, Örgütsel Vatandaşlık Üzerine Etkisi” başlıklı bildirisini sunmuştur.