İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Can Donduran ve Arş. Gör. Ahmet Gedik'ten Yeni Makale

Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Can Donduran ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Arş. Gör. Ahmet Gedik'in "Yükselen Popülizm Tehdidi: Yirmi Birinci Yüzyılda Faşizmin Gölgesi" başlıklı makalesi Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi'nin 56. sayısında yayınlandı.

Makaleye erişmek için: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1403751