İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üy. Naim Çetintürk'ün makalesi "The Concept and Strategy of "Overmarketing" in the Digital Communication Era" adlı makalesi Social Sciences Studies Journal'da yayınlanmıştır.

Hocamız Dr. Öğr. Üy. Naim Çetintürk'ün makalesi "The Concept and Strategy of "Overmarketing" in the Digital Communication Era adlı makalesi Social Sciences Studies Journal'da yayınlanmıştır.

 

 

Makaleye erişim için:

http://www.sssjournal.com/Makaleler/454219455_23_61_6_ID2060_%c3%87etint%c3%bcrk_1915-1921.pdf