İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Fahri Erenel’in Kitapları Yayınlandı

İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Fahri Erenel’in, Dr. Ebru Caymaz ile birlikte yazdığı kitapları; Kritik altyapı ve Tesislerin korunması, Acil Durum ve Afet Yönetimine Genel Bir Bakış ve Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi yayınlandı.

Milli savunmaya ayrılan kaynakların en etkin ve verimli kullanımı noktasında gerçekleştirilen temel faaliyetlerin ele alındığı Savunma Kaynaklarının Planlanması ve Yönetimi kitabında; savunma harcamalarına ayrılan payların tartışma konusu haline geldiği günümüzde kaynaklarının planlanması ve yönetiminde yeni yaklaşımlar da dikkate alınarak, sürecin nasıl etkin ve verimli bir şekilde yürütülebileceği  tüm yönleriyle inceleniyor. 

Dünyanın değişik ülkelerinde çeşitli kritik tesis ve hedeflere gerçekleştirilen terör saldırılarını akademik bir bakış açısı ile ele alan Kritik Altyapı ve Tesislerin Korunması adlı kitap; tüm sektörleri hedef alabilen siber saldırıları, insansız hava araçları ile düzenlenen saldırıları ve son olarak COVİD-19 salgınıyla birlikte kritik altyapı ve tesislerin korunması konusunda yapılan çalışmaları detaylarıyla inceliyor.

Doğal afetlerin meydana gelişi öncesi ve sonrasındaki süreçleri minimum kayıpla atlatmak için bilinçli olmanın gerekliliği ana fikriyle kaleme alınan Acil Durum ve Afet Yönetimine Güncel Bir Bakış adlı kitap; acil durum ve afet yönetimi ile ilgili uluslararası standartlara paralel olarak güncel yönetim yaklaşımlarını inceliyor. Uzun bir araştırma ile 12 yıllık saha tecrübesinin ardından ortaya çıkan eser, bu alanda yayınlanacak en geniş kapsamlı çalışma olarak dikkat çekiyor. 

Doç. Dr. Fahri Erenel'in Kitapları Yayınlandı