İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Çiğdem Gürsoy'un makalesi yayınlandı

Ekonomi Bölümü hocalarımızdan Doç. Dr. Çiğdem Gürsoy'un “Vasi Yönetiminden Eytam Sandığına: Eytam Emvalinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Finansal Araçlar Ve Uygulamaları” başlıklı tam metin makalesi, XVIII. Türk Tarih Kongresi bildiri kitabının "Göç ve İskân – İktisat Tarihi – Vakıflar Tarihi" başlıklı V. cildinde yayınlandı.

Makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2022/03/02-CigdemGursoy.pdf