İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Değişimin 4 Odası

Fakültemiz Öğretim Üyesi Dr. İlkay Gültaş örgütler ve bireyler bazında oldukça dikkat çekici olan "değişim konusu" hakkında bir webinar düzenlemiştir. Gültaş değişimin 4 odasını; memnuniyet/tatmin, ilham/yenilenme, oto sansür/reddetme ve karmaşa/kaos olarak açıklamış ve katılımcılar beraber interaktif bir şekilde uygulanmaya çalışılmıştır.