İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Daha Erişilebilir Bir Dünya İçin Yapay Zekâ Projesi

İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Özdemir, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından gerçekleştirilen ‘’Türkiye'de Engellilere Yönelik Yürütülen Başarılı Bilişim Hizmetlerine Engelsiz Bilişim’’ ödülleri kapsamında "HAIREZMI - Daha Erişilebilir Bir Dünya İçin Yapay Zekâ Projesi" çalışmasıyla Sosyal Sorumluluk Projesi kategorisinde ödül aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sekretaryasını yürüttüğü Engelsiz bilişim ödüllerinde; kurum ya da hizmetin, bilişim teknoloji ve hizmetlerinden yararlanarak, engelli bireylerin: sosyal ve ekonomik hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına, eğitimlerine, bilgiye erişimlerine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlaması ve bu hizmetlerin uygulamaya geçmiş olması şartı arandı.