İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

"Covid 19 Sürecinde Empati, Kaygı ve Mutluluk" Konferansı

İktisadın farklı konularını tanıtmak amacıyla hazırladığımız bir dizi konferansın ilkinde davranışsal iktisat başlığı ele alındı. Dünyada son yıllarda gitgide popülerleşmeye başlayan davranışsal iktisat çalışmalarını fakültemizde de teşvik etmeyi amaçlayan konferansta klasik iktisadın söyleyegeldiği rasyonel insan tiplemesinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koyan çalışmalar tanıtıldı.

Davranışsal iktisat bakış açısını temel alan sunumunda Dr. Öğr. Üyesi Hatime Kamil Çelebi, insanların belirsizlik altında karar verirken rasyonel davranmadığının altını çizdi. Bu kapsamda, Covid 19 sürecinin belirsizliği altında empati, kaygı ve mutluluk gibi duyguların iktisadi arka planına değinerek kişilerin duygu ve düşüncelerinden hareketle kararlar aldığını örneklerle açıkladı.