İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Çin’in Ekonomik Yükselişi ve Küresel Ekonomi

Ekonomi Bölümü olarak düzenlediğimiz konferansta konuşmacı olarak Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yağcı’yı ağırladık.

“Çin’in Ekonomik Yükselişi ve Küresel Ekonomi” başlıklı sunumunda Yağcı, 21. yüzyılın başından itibaren Çin’in dünya ticareti içindeki ağırlığının nasıl arttığını çeşitli istatistiklerle açıkladı. Özellikle yüksek gelir seviyesindeki ülkelerin ithalat hacmi içerisinde Çin’in payının artmasının önemine dikkat çekti. Bu gidişatın devam etmesinin beklendiğini ve bazı çevrelerde “Çin Modeli” tartışmasının yapılmaya başlandığını belirtti.