İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümümüz tarafından düzenlenen Uzak Erişimli Dünya Ticaret Tarihi Seminerleri öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi.

Bölümümüz tarafından düzenlenen Uzak Erişimli Dünya Ticaret Tarihi Seminerleri öğrencilerimiz tarafından ilgiyle takip edildi. Mühendis ve Arkeolog Dr. Halis Aydıngün tarafından verilen seminerde; milat öncesi dönem anlatılarak o dönemde yapılan ticaret hakkında bilgiler verilmiştir. Milattan önce 3.-4. bin önce yapılan deniz ticaretinin medeniyetlerin gelişimine etkileri tartışılmıştır. Diğer taraftan kara ticareti hakkında da bilgiler verilerek ticarî metalar ve ticaret yolları açıklanmıştır. Ek olarak bu dönemlerde yapılan yenilikler, gelişen teknolojiler ve koyulan yasalar ile ilgili ilgi çekici bilgiler verilmiştir.