İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümümüz Hocalarından Yeni Bir Makale

Bölüm başkanımız Doç Dr. Şebnem Özdemir ve Araştırma görevlimiz Arş. Gör. Merve Gizem Çömlekçi hocamızın "To Have The Data or Not : Disabled People and Bias" isimli makalesi The Journal of Media Literacy dergisinde yayınlanmıştır.