İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümümüz hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜRSOY’un makalesi Belleten'de yayınlandı

Bölümümüz hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GÜRSOY’un, 'Para Vakıfları Kapsamında Sosyo-Ekonomik Bir Analiz: Davudpaşa Mahkemesi Kayıtları (1634-1911)' isimli makalesi Belleten dergisinde yayınlandı.

İlgili makaleye şu linkten ulaşılabilir:

https://drive.google.com/file/d/0B7liBn5XLsAfNFVXMHZFOTB3aFk/view