İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümümüz Hocalarından Dr. Öğr. Üy. İlayda İsabetli Fidan’ın makalesi yayımlandı

Ekonomi Bölümü hocalarımızdan Dr. Öğretim Üyesi İlayda İsabetli Fidan ve Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜZ' ün "FinTech Invesment and GDP Relationship: An Emprical Study For High Income Countries" başlıklı ortak makalesi İzmir İktisat Dergisi'nde yayımlandı. Makaleye ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/en/pub/ije/issue/75950/1108674