İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümümüz Hocalarından Doç. Dr. Ayfer Ustabaş ve Arş. Gör. Burak Buyun' un Bildirisi Yayımlandı

Giresun Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi'nde Ekonomi Bölümü öğretim üyemiz Doç. Dr. Ayfer Ustabaş ve Ekonomi Bölümü Araştırma Görevlisi Burak Buyun'un birlikte yazdığı "Does Monetary Policy Affect Automotive Demand? An Emprical Example from Turkey" isimli çalışma sunulmuştur.