İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümümüz Hocalarından Doç. Dr. Ayfer Ustabaş’ ın makalesi yayımlandı.

Bölüm Hocalarımızdan Doç. Dr. Ayfer Ustabaş’ ın Dr. Öğr. Üy. Gülçin Elif Yücel ve Tuğçe Acar ile ortak çalışmaları olan “International Trade, Foreign Direct Investment, Financial Development and Renewable Energy Supply: Panel Data Evidence from Newly Industrialized Countries” başlık makalesi World Journal of Applied Economics dergisinde yayımlandı. Makaleye ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://ideas.repec.org/a/ana/journl/v8y2022i2p51-64.html