İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hocalarımızın Katkıları ile "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Modernleşmesi ve Atatürk" Kitabı Yayınlandı

Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Çiğdem Gürsoy ve bölüm hocalarımızdan Dr. İlayda İsabetli Fidan'ın "Atatürk Dönemi İktisat Politikaları ve Kamu İktisadi Kuruluşları" ve bölüm hocalarımızdan Doç. Dr. Ayfer Ustabaş'ın "Türkiye'de Kadınların İşgücüne Katılımının Ekonomik Önemine Bir Bakış" konulu bölümlere katkı sağlamışlardır. İstinye Üniversitesi Yayınları tarafından basılan kitap için bölüm hocalarımız Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim İbiş' den teşekkür belgelerini almıştır.