İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Levent Sümer'in Yeni Makalesi Yayınlanmıştır

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümü hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Levent Sümer'in Prof. Dr. Beliz Özorhon ile yazmış olduğu "Investing in gold or REIT index in Turkey: evidence from global financial crisis, 2018 Turkish currency crisis and COVID-19 crisis" başlıklı makale yayınlanmıştır.
Makaleye erişim için: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JERER-04-2020-0023/full/html#loginreload