İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve Doç. Dr. Okan Yaşar, Konya'da Düzenlenen Çalıştaya Katılmışlardır

UNDP, İNGEV (İnsani Gelişme Vakfı) ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ortak olarak yürütülen "Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri" projesi kapsamında baş danışman olarak atanan Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve proje danışmanı Doç. Dr. Okan Yaşar, Konya'da düzenlenen çalıştaya katılmışlardır. Öğretim üyelerimiz, çalıştayda deneyimlerini paylaşmış ve dijital yeteneklerin geliştirilmesi için yapılabilecek ve uygulanabilecek eğitim programlarına dair görüşlerini aktarmışlardır.