İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Başkanımız, Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde

Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üy. Melik ERTUĞRUL, Ankara Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi'nde 'GRI Bazlı Sürdürülebı̇lı̇rlı̇k Raporlamasının Sermaye Piyasalarındaki̇ Etkisi̇: Değer İlı̇şkı̇sı̇ Analı̇zı̇' konulu bir bildiri sundu.