İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölüm Başkanımız, 16. Uluslararası Muhasebe Konferansı'nda

Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üy. Melik ERTUĞRUL, 16. Uluslararası Muhasebe Konferansı'nda 'KAP Verilerini Kullanmak: Değer İlişkisi Analizi' konulu bir bildiri sundu.