İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Ceren Ece Göcen'in Makalesi Yayınlandı

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin yeni sayısında, Uluslararası İlişkiler Bölümü Arş. Gör. Ceren Ece Göcen'in "Yükselen Güçlerin Ekonomilerinde Dış Ticaretin Etkisi: BRICS Örneği" başlıklı makalesi yayınlandı.

Makaleye erişmek için tıklayınız: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1204547