İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Can Donduran'ın Makalesi Yayınlandı

Üniversitemizin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde görev yapan Arş. Gör. Can Donduran'ın "Dış Politikanın Sosyal İnşası: Kültürel Faktörlerin Karar Alma Yapılarına Artan Etkisi" isimli makalesi Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi'nde yayınlandı.

Makaleye erişmek için: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1369568