İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Araştırma Görevlisi Döne Tütüncü’nün Makalesi Yayınlandı

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Döne Tütüncü’nün, “Covid-19 Pandeminin Sağlık Çalışanlarında Vicdani Zekânın Vicdan Algısı Üzerindeki Etkisi” başlıklı makalesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisinde yayınlanmıştır.

Makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumuss agbil/issue/67427/887950