İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DÖNE TÜTÜNCÜ’NÜN MAKALESİ YAYINLANDI

Üniversitemiz İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Döne Tütüncü’nün, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fevzi Esen ilebirlikte yazdığı“Salgın hastalıkların yönetiminde Nesnelerin İnterneti (NİT) kullanımı: COVID-19 örneği” başlıklı makalesi, Sağlık Akademisyenleri Dergisinde yayınlanmıştır.

Makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sagakaderg/issue/62334