İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademisyenlerimiz 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresine Katıldılar

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI, Yrd. Doç. Gülhan KALMUK ve Arş. Gör. Osman ÖZKAN Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi’nin ortak olarak organize ettiği 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi’ne 4 adet bildiri ile katıldılar. Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacer ÖZGEN NARCI Sağlık Ekonomisi Araştırmaları temalı panele başkanlık yapmış ve ‘Türkiye Sağlık Sektöründe Eksik Sigorta Sorunu’ adlı ortak bir bildiriyle katılım göstermiş, Yrd. Doç. Dr. Gülhan KALMUK ‘Özel Hastanelerde Yenilikçilik Ve Performans İlişkisinde Girişimciliğin Ara Değişken Etkisi’ ve ‘Erişkin Yoğun Bakımda Çalışan Hemşire Ve Hekimlerin Hasta Yakınlarıyla İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi’ adlı ortak bildirilerin sunumunu yapmış, Arş. Gör. Osman ÖZKAN ise ‘Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Dernekler Hakkındaki Bilgi ve Farkındalıklarının Ölçülmesi; Ankara ve Kırıkkale İli Örneği’ adlı çalışmasıyla sunumunu gerçekleştirmiştir.