İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi’ne 3 Farklı Bildiri İle Katıldık

İstinye Üniversitesi, 9-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Trabzon'da düzenlenen 26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi’ne 3 farklı bildiri ile katıldı.

İstinye Üniversitesi İİSBF Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Enes KURT’un ‘’ İSO 500 Listesinin 50. Yılına Girerken En Büyük 50 Sanayi Kuruluşu Bağlamında Bir Analiz ve Dönemlendirme Çalışması’’ bildirisi ile katıldığı konferansa; İstinye Üniversitesi İİSBF Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri ERENEL, İstinye Üniversitesi MYO İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Sezer BUDAK ve İstinye Üniversitesi MYO Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Öğretim görevlisi Müge BEKMAN ‘’İş Yaşamında Yalnızlık Nomofobi’yi Tetikler mi? İstinye Üniversitesi Örneği’’ adlı bildiri ile katılım gösterdi. İstinye Üniversitesi İİSBF İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin TORUN ise ‘’Personel Güçlendirme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü’’ adlı bildirisi ile konferansa katıldı.