İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

13. İstanbul Aile Hekimliği ve 1. Sağlık Bilimleri Kongresi

Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk üniversitemizde düzenlenen 13. İstanbul Aile Hekimliği ve 1. Sağlık Bilimleri Kongresi kapsamında yaptığı “ Sağlıkta Disiplinlerarası Yaklaşım” başlıklı sunumunda; disiplinlerarası yaklaşım nedir, disiplinlerarası yaklaşım türlerinin sağlık sistemi için neden gerekli olduğu ve önemi konusunda detaylı bilgiler vererek ekip çalışmasının önemine değinerek tecrübelerini dinleyicilerle paylaştırmıştır.