İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

1. Misafir Hizmetleri Haftası Sempozyumu

Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk’un 1. Misafir Hizmetleri Haftası Sempozyumu kapsamında yaptığı “ Misafir Hizmetlerinin Sağlık Yönetimindeki Yeri” başlıklı sunumunda; hastane yöneticinin temel özelliklerinin neler olması gerektiği, misafir hizmetlerinin ekip yapısı, hastane içinde sorumlu olduğu görevleri, misafir hizmetleri çalışanlarının hastanın hastaneye gelişinden çıkışına kadar tüm aşamalarda hasta ve yakınlarının memnuniyetinin sağlanmasında ve kaliteli ve verimli hizmetin sunumunda kritik rol aldıkları vurgulamıştır. Bununla birlikte çalıştığı tüm ekip üyelerinin işlerini etkin şekilde yürütmelerinde arabuluculuk fonksiyonlarının olduğu aynı zamanda hastaların tüm mali kayıt ve evrak işlerinin ilk kabul aşamasında görev aldıkları için kurumun mali olarak kayıplarının azaltılmasında önemli etkileri olduğu belirtilmiştir. Bahsedilen bütün bu sorumlulukları yerine getirebilmeleri için misafir hizmetleri çalışanlarının çok yönlü eğitime, motivasyona ve aidiyet duygularının geliştirilmesine ihtiyaçları olduğunun altı çizilerek kapasitelerinin geliştirilmesi için yapılması gerekenlere değinilmiştir. Bunlara istinaden Dr Kalmuk, misafir hizmetleri çalışanlarının taşıması gereken özellikler detaylı şekilde anlatmış ve tecrübelerini dinleyicilerle paylaşmıştır.

Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Gülhan Kalmuk, 1. Misafir Hizmetleri Haftası Sempozyumu kapsamında yaptığı “ Misafir Hizmetlerinin Sağlık Yönetimindeki Yeri” başlıklı sunumu gerçekleştirmiştir.