İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelerin Liderlik Rolü" Konulu Hemşirelik Sempozyumu

"Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Hemşirelerin Liderlik Rolü" Konulu Hemşirelik Sempozyumu