İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme Türkçe Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) Ders Programı

İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yüksek Lisans Ders Programı (Tezli/Tezsiz)

 

Ders Kodu Ders Adı Zorunlu/Seçmeli T P AKTS Dersi Verecek Öğretim Üyesi Ders Gün ve Saati
IYL-505 Strateji Zorunlu 3 0 6 Doç. Dr. Murat Yalçıntaş Pazartesi 19:00-21:45
IYL-503 Finansal Yönetim Zorunlu 3 0 6 Prof. Dr. H. Şaduman Okumuş Salı 19:00-21:45
IYL-513 Ekonomi Zorunlu 3 0 6 Doç. Dr. Göksel Aşan Çarşamba 19:00-21:45
IYL-511 Girişimcilik Seçmeli 3 0 6 Prof. Dr. Melih Bulu Perşembe 19:00-21:45
IYL-516 Rekabetçiliğin Mikroekonomisi Seçmeli 3 0 6 Yrd. Doç. Dr. Metin Gürler Cuma 19:00-21:45

 

2016-2017 Bahar dönemi dersleri 6 mart 2017 tarihinde başlayıp 9 Haziran 2017 tarihleri arasındadır.
12-16 Haziran 2017 tarihleri arasında finaller yapılacaktır.
Dersler Cevizlibağ yerleşkesinde yapılacaktır.

Ders İçerikleri

 

Bu ders, stratejik seçenek alternatiflerinin değerlendirilmesi ve stratejik yönetim konusuna bütünsel bir bakış geliştirilmesi amacıyla, örgütlerde yöneticilerin stratejik karar verme sürecini etkileyen çeşitli faktörleri uluslararası bir perspektif ile incelemektedir. Ders süresince öğrencilerin stratejik yönetimle ilgili önemli konuları anlama yeteneğini geliştirmek amacıyla çeşitli oyunlar uygulanacak ve örnek olaylar tartışılacaktır.

Girişimci kavramının özünü yenilik (inovasyon) oluşturmaktadır. Girşimci, kar elde etmek amacıyla değişim ve fırsatları kullanmak ya da yaratmak için inovasyon yapan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimcilik kavramı ise, önemli iş fırsatlarının (genellikle yenilikçi) farkına varmak suretiyle, proje ile uyumlu risk alma yönetiminin sağlanmasıyla projenin başarı ile gerçekleştirilmesini sağlayacak yönde beşeri, mali, hammadde ve malzeme kaynaklarını hızla harekete geçirmek için işletmede haberleşme ve yönetim becerileri uygulamaları ile birey ya da bireylerin değer yaratma çabalarıdır. Girişimcilik dersinin amacı, girişimcilik hakkında temel bir yaklaşım geliştirmektir. Derste, girişimciliğin ekonomideki rolü; girişimcinin kişiliği; iş fırsatlarını farketme ve değerlendirme; girişimcilik stratejileri, inovasyon, iş planı yazma ve girişimciliğin finansmanı gibi konular ele alınmaktadır. Derste, yenilikçi ve yaratıcı yetenekleri geliştirmek, girişimcilik becerilerini güçlendirmek ve açığa çıkarmak amaçlanmaktadır.

Bu ders, firmaların hem kendi içlerinde hem de finans çevrelerinde karşılaştıkları sorunları inceler. Öğrencilerin, alternatif proje ve yatırımlardan hangisinin seçileceği konusunda sistematik ve analitik bilgiye sahip olmaları, firmaların mali dökümanlarını kullanarak, performanslarını izlemek, ölçmek ve artırmak için gerekli olan yorumları yapma becerisine erişmeleri amaçlanmaktadır.

Ekonomi dersinde iktisat bilimi ve ekonomi; iktisadi analiz araçları; talep, arz ve piyasa; fiyat ve gelirin talep ve arz miktarları üzerindeki etkileri; karma ekonomide devlet; tüketici teorisi; üretim ve maliyetler; tam rekabet ve tekel; piyasa yapıları ve eksik rekabet; makroiktisata giriş ve ulusal gelir; ulusal gelirin belirlenmesi; toplam talep ve toplam arz; para ve bankacılık; merkez bankacılığı ve para sistemi; enflasyon ve eksik istihdam; açık ekonomi makroekonomisi; uluslararası para sistemi; uluslararası ticaret; Avrupa Birliği; iktisadi büyüme; gelişmekte olan ülkelerin sorunları, Türkiye Ekonomisi’nin yakın tarihine bakış konuları hakkında genel bilgiler vermek amaçlanmaktadır.

Derste ilk aşamada mikro ve makro anlamda rekabet kavramının tanımı yapılacaktır. Rekabetçilik dersi mikro ekonomik perspektiften bakıldığında, rekabetçilik ve ekonomik kalkınmanın belirleyicileri ile ilgilidir. Sağlam makroekonomik faktörler rekabet edebilirlik potansiyelini etkilerken zenginlik aslında mikro ekonomik seviyede yaratılmıştır. Bu ders hem gelişmekte olan ekonomileri hem de gelişmiş ekonomileri kapsamakta olup, ülke gruplarından şehirlere kadar çoklu coğrafi seviyelerde rekabetçiliği ele almaktadır. Ders, sadece teori ve politikayı değil, aynı zamanda rekabetçiliğin sürekli geliştirilmesi için gereken örgütsel yapıları, kurumsal yapıları ve değişim süreçlerini araştırmaktadır.