İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

2016-2017 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvurusu

2016-2017 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvurusu

İstinye Üniversitesine 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Bahar dönemi için yatay geçiş başvuru takvimi aşağıdaki şekildedir.

Yatay Geçiş Başvuruları: 16.01.2017 – 25.01.2017
Değerlendirme: 26.01.2017 – 27.01.2017
Kazananların İlanı: 30.01.2017 Pazartesi
Kesin Kayıt: 31.01.2017 – 02.02.2017
Yedek Kayıt: 03.02.2017 Cuma

Öğrenciler iki yöntem ile yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Yatay geçiş başvuru formunu doldurup istenilen belgeler ile birlikte Öğrenci ve Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne ulaştırmanız gerekmektedir. Başvuru Formu ve belgelerinizi yataygecis@istinye.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

1- MERKEZİ PUAN İLE YATAY GEÇİŞLER

Önlisans ve Lisans programlarına Merkezi puan ile yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir. İstinye Üniversitesi taban puanını sağlayan adaylar kontenjan dahilinde kabul edilir.

Kimler Başvurabilir;

 • İstinye Üniversitesi öğrencileri,
 • 2016-2017 ÖSYS ile bir yükseköğretim kurumuna yerleşmiş ve kaydı aktif olan öğrenciler,
 • İlk ve Acil Yardım Programı’na farklı programdan gelecek öğrencilerin ÖSYM kılavuzunda yer alan 233. Boy-Kilo koşulunu sağlamaları gerekmektedir. (Program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak)

Başvuru için Gerekli Belgeler;

 • Başvuru Formu,
 • En geç 10 gün önce alınmış öğrenci belgesi,
 • Daha önce merkezi puanla yatay geçiş yapmadığına dair belge,
 • Disiplin cezası almadığına dair yazı,
 • ÖSYM yerleştirme belgesi,
 • Ek1 Belgesi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Lise Diploma fotokopisi (Burs Değerlendirmesinde Kullanılacak),
 • Eğitime başlamış ise Transkript (Burs Değerlendirmesinde Kullanılacak),

Nasıl Başvuru Yapılabilir;

 • Yatay geçiş formunu doldurup ıslak imzalı bir şekilde evraklar ile birlikte Öğrenci ve Kayıt İşleri Direktörlüğüne teslim edilmesi,
 • Yatay Geçiş Başvuru Formu istenilen evraklar ile birlikte Öğrenci ve Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne teslim edilmeli veya yataygecis@istinye.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir. Eksik ve hatalı işlem yapanların başvurusu geçerli olmayacaktır.

Burs Durumu;

 • Başvuru yapan öğrencilere verilecek burslar öğrencinin OSYM puanına, mezun olduğu Lise bilgisine ve varsa daha önceki akademik başarısına bakılarak Burs komisyonu tarafından belirlenir.

Kontenjan ve Ücret Bilgisi;

 • Tüm programlarda Merkezi Puan ile yatay geçiş kontenjanı 12 kişidir. Ücretler için tıklayınız.

Taban Puanları;

Fakülte / SHMYO PUAN TÜRÜ GENEL KONTENJAN Sınavsız Geçiş
Taban Puan
TIP FAKÜLTESİ MF-3 442,99863 Sınavsız
Geçiş
Sadece
Onlisans
Programlarda
Geçerlidir.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (Lisans 4 Yıllık)
Beslenme ve Diyetetik MF-3 253,12262
Ebelik MF-3 *
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 253,93333
Hemşirelik MF-3 *
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Önlisans 2 Yıllık)  
Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 196,82840 199,9354
Anestezi YGS-2 231,79470 194,33265
İlk ve Acil Yardım YGS-2 247,20281 189,64187
Radyoterapi YGS-1 **  
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 197,31787 258,82389
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 ** 258,72263

* Ebelik ve Hemşirelik bölümleri için ilgili puan türünden 180 barajını geçen öğrenciler yatay geçiş için üniversitemize başvurabilirler.

** Radyoterapi ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı için ilgili puan türünden 150 barajını geçen öğrenciler yatay geçiş için üniversitemize başvurabilirler.

2- ORTALAMA İLE YATAY GEÇİŞLER

Sadece Önlisans programlarına ortalama ile yatay geçiş yapılabilir. İstinye Üniversitesi öğrencileri ise ortalama ile farklı bir programa yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar kontenjan dahilinde kabul edilir. Üç farklı başvuru şekli vardır.

Kurumlar arası yatay geçiş: Farklı bir Yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan önlisans öğrencileri başvurabilir.

Başvuru Şartları

 • Genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,29 ortalamaya sahip olanlar,
 • Eşdeğer bir programda kayıtlı olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

 • Başvuru Formu,
 • En geç 10 gün önce alınmış öğrenci belgesi,
 • Transkript (Not Dökümü),
 • Tüm Puan Türlerine Ait Sonuç Belgesi,
 • Yerleştirme Sonuç Belgesi,
 • Onaylı Ders İçerikleri,
 • Disiplin cezası almadığına dair yazı,
 • ÖSYM yerleştirme belgesi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Lise Diploma fotokopisi,

Yurt Dışı Yatay Geçiş: Yurt dışında bir Yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan önlisans öğrencileri başvurabilir.

Başvuru Şartları;

 • Genel not ortalaması 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak,
 • Kayıtlı olduğu Üniversiteye kayıt yaptırdığı yıl OSYM sınavına girmiş ve en düşük puanı almış olması gerekmektedir,
 • Kayıtlı olduğu Üniversitenin YOK tarafından tanınırlığı olması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

 • Başvuru Formu,
 • En geç 10 gün önce alınmış öğrenci belgesi (Türkçe veya İngilizce),
 • Transkript (Not Dökümü) (Türkçe veya İngilizce),
 • Onaylı Ders İçerikleri (Türkçe veya İngilizce),
 • Disiplin cezası almadığına dair yazı (Türkçe veya İngilizce),
 • ÖSYM yerleştirme belgesi,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Pasaport Fotokopisi,
 • Lise Diploma fotokopisi.

Kurum içi Yatay Geçiş: İstinye Üniversitesi önlisans öğrencileri başvuruda bulunabilirler.

Başvuru Şartları;

 • Genel not ortalaması 100 üzerinden en az 65 veya 4 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak,
 • Farklı puan türünde bir programa başvuranların başvurduğu programın Türkiye genelindeki en düşük taban puanını sağlaması gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

 • Başvuru Formu,
 • ÖSYM yerleştirme belgesi,
 • Tüm Puan Türlerine Ait Sonuç Belgesi, (Merkezi puan ile geçişlerde)
 • Yerleştirme Sonuç Belgesi (Merkezi puan ile geçişlerde)

 

ORTALAMA İLE YATAY GEÇİŞ YAPANLAR İÇİN ORTAK BİLGİLER

Nasıl Başvuru yapılabilir;

 • Yatay geçiş formunu doldurup ıslak imzalı bir şekilde evraklar ile birlikte Öğrenci ve Kayıt İşleri Direktörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Yatay Geçiş Başvuru Formu istenilen evraklar ile birlikte Öğrenci ve Kayıt İşleri Direktörlüğü’ne teslim edilmeli veya yataygecis@istinye.edu.tr adresine mail atılması gerekmektedir. Eksik ve hatalı işlem yapanların başvurusu geçerli olmayacaktır.

Burs Durumu;

 • Başvuru yapan öğrencilere verilecek burslar öğrencinin OSYM puanına, mezun olduğu Lise bilgisine ve varsa daha önceki akademik başarısına bakılarak Burs komisyonu tarafından belirlenir.

Kontenjan Bilgisi; Yatay geçiş kontenjan sayıları aşağıdaki şekildedir,

 

Fakülte / SHMYO 2016-2017 BAHAR DÖNEMİ
ORTALAMA İLE Merkezi Puan İle Yatay Geçiş TOPLAM
KURUM İÇİ KURUMLAR ARASI YURT DIŞI
TIP FAKÜLTESİ Ortalama ile lisans programına
kurumlar arası ve yurt dışı yatay
geçiş yapılamaz.Kurum içi yatay
geçiş En erken 3. döneme yatay
geçiş yapılacağından bu yıl lisans
programlarına kurum içi yatay geçiş
kontenjanı belirlenemez.
12 12
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  
Beslenme ve Diyetetik 12 12
Ebelik 12 12
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 12 12
Hemşirelik 12 12
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ameliyathane Hizmetleri 9 24 12 12 57
Anestezi 9 24 12 12 57
İlk ve Acil Yardım 9 24 12 12 57
Radyoterapi 9 24 12 12 57
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 9 24 12 12 57
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 9 24 12 12 57
SHMYO TOPLAM 54 144 72 72 342
GENEL TOPLAM 54 144 72 132 402

 

Türkiye Geneli Taban Puanları; Kurum içi yatay geçiş yapacak olanlar için Türkiye genelindeki en düşük puanlar aşağıdaki şekildedir. Farklı puan türünden bir programa geçmek isteyen öğrencilerin geçeceği programın en düşük puanını sağlaması gerekir.

 

Meslek Yüksekokulu Program Puan Türü En Küçük Puan
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri YGS-2 167,14546
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi YGS-2 180,78805
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım YGS-2 235,36319
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi YGS-1 ---
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri YGS-1 ---
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri YGS-2 ---