İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Hakkımızda

dekan

Prof. Dr. Melih Bulu, 
Dekan

Disiplinler Arası Yaklaşım: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde (İİSBF) öğrenciler bölüm dersleriyle alanlarında uzmanlaşmakta; aynı zamanda fakülte bünyesinde bulunan ekonomiden, uluslararası ilişkilere ve yeni medyaya kadar on farklı bölümden ve diğer fakültelerdeki endüstri mühendisliğinden psikolojiye kadar farklı disiplinlerden geniş bir yelpazede ilgi alanlarına uygun dersler seçebilmektedirler.

Programlama, simülasyon ve dijital teknolojiyi de odak noktasına alan İstinye Üniversitesi, bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisinde bulunan Kuluçka Merkezi, Teknopark ve Girişimcilik Merkezi aracılığıyla start-up ve girişimcilik kültürünü öğrencilere ulaştırmaktadır.

Akademik ve Sektörel Kadro: Öğrenciler, alanında seçkin ve sektör tecrübesi olan akademisyenlerden oluşan yetkin bir kadrodan ders alarak hem bilgi ve becerilerini artırabilecek hem de mezun olduklarında iş hayatına çok iyi adapte olarak avantaj elde edeceklerdir.

Fakültemiz, teknolojiyle uyum içinde, toplumu anlayan ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, topluluk karşısında kendini ifade edebilen, modern ve güncel bir eğitim ile günümüzde ve gelecekte de aranacak beceri ve yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Öğrenciler iyi bir İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de yetkinlikleri arasına alacak; bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş, ilgi ve isteklerine uygun becerilere sahip olmuş, toplumsal bilinci yüksek mezunlar olarak severek yapacakları, toplumda saygı ve itibar görecekleri bir mesleğe ve işe sahip olacaklardır.