İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Hakkımızda

Prof. Dr. Levent ÜRER, İİSBF Dekan V.

Prof. Dr. Levent ÜRER
Dekan V.

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) küresel değişimi iyi okuyan, bilgiyi ve veriyi analiz edebilen, ulusal ve uluslararası alanda yenilikçi yaklaşımlarla fark yaratacak yöneticiler, ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında etkin rollerde yer alabilecek liderler ile günümüzün ihtiyaçlarına uygun yaratıcı ve etkili üretimler yapabilen iletişim ve medya uzmanları yetiştirmeyi hedefler.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde öğrenciler bölüm dersleriyle alanlarında uzmanlaşırken aynı zamanda farklı bilim ve çalışma alanlardaki bilgi ve yaklaşımlara dair de kendilerini yetiştirebilmektedir. Fakülte bünyesinde bulunan ekonomiden, uluslararası ilişkilere ve yeni medyaya kadar on farklı bölümün yanı sıra diğer fakültelerdeki endüstri mühendisliği, sağlık, psikoloji, yazılım gibi çok çeşitli disiplinlerden ilgi alanlarına uygun dersler seçebilmektedirler.

Öğrenciler, alanında seçkin ve sektör tecrübesi olan akademisyenlerden oluşan yetkin bir kadrodan ders alarak hem bilgi ve becerilerini artırabilecek hem de mezun olduklarında iş hayatına çok iyi adapte olabilme şansını elde edeceklerdir. Sektörle iç içe eğitim anlayışı, sektörün önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri ve Mentor’un CEO olsun programıyla desteklenmektir. Böylece öğrencilerimiz, geleceğe ve iş dünyasına hazırlanırken, Türk iş dünyasına damga vurmuş CEO’larımızdan danışmanlık alarak iş hayatına başarılı bir giriş yapmaları için gerekli desteğe sahip olmaktadır.

Fakültemizdeki eğitim anlayışı, sektörle işbirliği içinde ilgili paydaşların rol ve gereksinimlerini gözeterek girişimcilik fikrini hayata geçirme esasına dayanır. Üniversitede geliştirilen projelerin toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla kurulan İstinye Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), sanayiyle işbirliği içinde girişimci projelerin geliştirilmesine destek vermektedir. Öğrenciler, devam ettikleri programın müfredatı kapsamında girişimcilik kültürünü öğrenirken TTO altında yer alan Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nin faaliyet ve destek hizmetleri aracılığıyla yenilikçi projeler geliştirebilme, hayata geçirebilme, olası işbirlikçilerini ve kaynakları tanıyıp erişebilme fırsatına sahip olmaktadır.

Fakültemiz, sürekli yenilenen teknolojiyle uyum içinde, toplumu anlayan ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, topluluk karşısında kendini ifade edebilen, güncel bir eğitim ile günümüzde ve gelecekte aranacak beceri ve yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmek amacını taşımaktadır. Bu amaçla öğrencilerin dünya genelindeki gelişmeleri ve uygulamaları yakından takip edebilecekleri uluslararası bir ortamda eğitim görmelerini önemsemekteyiz. Fakültemiz, öğrencilerin iyi bir İngilizce eğitiminin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de yetkinlikleri arasına alabilecekleri, yabancı ve yurtdışıda eğitim görmüş hocalardan aldıkları derslerde yabancı öğrencilerle birlikte eğitim görebilecekleri farklı kültür ve deneyimlere yer verebilen bir ortam sunar. Erasmus ve diğer uluslararası işbirliği anlaşmalarıyla öğrencilerin staj ve eğitim değişim programlarına katılması, yurtdışından gelen konuk hoca ve öğrencilerle bilgi ve deneyim paylaşımı içinde olması sağlanır. Küresel bilgi ve kültüre olan bu yaklaşımıyla Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu olan Times Higher Education (THE) tarafından, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmiş olan İstinye Üniversitesi’nde okuma fırsatına sahip olan öğrencilerimiz, bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş, ilgi ve isteklerine uygun becerilere sahip olmuş, toplumsal bilinci yüksek mezunlar olarak severek yapacakları, toplumda saygı ve itibar görecekleri bir mesleğe ve işe sahip olacaklardır.

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi içerdiği on farklı programın hepsinde yukarıdaki ilke ve hedeflere bağlı bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Müfredatından mekanlarına kadar her konuda öğrenci odaklılığı benimseyen Fakültemiz Ekonomi (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce), Sağlık Yönetimi (Türkçe), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe), Uluslararası İlişkiler (İngilizce), Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe), Radyo,Televizyon ve Sinema (İngilizce), Yeni Medya (İngilizce) bölümlerine öğrenci alacaktır.