Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Stratejiden Politikaya Güvenlik

Bu kitap , “strateji”, “politika” ve “güvenlik” kavramlarını ve bunlar üzerine olabilecek tartışma ve araştırmaları birleştiren bir çalışmadır. Ana sorunsalı; günümüzün ulusal ve uluslararası bağlamdaki terörizm, ulus-ötesi organize suçlar, düzensiz göçler gibi güvenlik sorunlarına ilaveten, iklim değişikliği, kuraklık, kıtlık, gıda güvenliği, yoksulluk, medya, sosyal ağlar, sağlık hizmetleri gibi çok daha yeni ve tüm insanlığı -doğrudan- ilgilendiren tehditlerdir.