Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresine Bildiri Sunumu ile Katıldık

Türkiye’deki tüm üniversitelerden 400'ü aşkın akademisyenin katıldığı, 28. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 3-5 Eylül 2020 tarihinde online ortamda yapıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde online olarak gerçekleştirilen kongrede 8 farklı oturumda toplamda 92 bildiri sunumu yapıldı. Örgüt teorisi, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, stratejik yönetim ve işletmecilik tarihi alanlarında araştırma yapan akademisyen ve araştırmacıları bir araya getiren kongrede Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üy. Gülhan Kalmuk’da “Öğrenme Yönelimi ve İş Performansı Arasındaki İlişkide Çalışmaya Tutkunluğun Ara Değişken Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Çalışma” başlıklı bildirisi ile katıldı.

1993 yılından bu yana düzenli olarak her yıl farklı üniversiteler tarafından gerçekleştirilen ve Yönetim ve Organizasyon alanında en kapsamlı kongre olma özelliğini koruyan kongre, araştırmacılar arasında sinerji oluşturmak, farklı üniversitelerden akademisyenlerle ortak eserler üretme olanağı yaratmayı da ve bilgi paylaşımının sağlanmasına katkıda bulundu.