Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Yeni Yayın

ABD’nin Trump yönetiminde izlediği politikaları ve bunun farklı bölgelerdeki etkilerini inceleyen ve Peter Lang tarafından yayınlanan "Ultra-Nationalist Policies of of Trump and Reflections in the World" isimli kitapta, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Suat Eren ÖZYİĞİT'in, Uluslararası İlişkiler Bölümü Arş. Gör. Can DONDURAN'ın ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Arş. Gör. Ahmet GEDİK'in bölümleri yer aldı.