Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Osman Can Ünver

Osman Can Ünver,  Prof.

Öğretim Üyesi

Born in Ankara on May 16, 1954, O. Can Ünver graduated from TED Ankara College in 1972. He is a graduate of Ludwig Maximilian University (Political Science, Communication and Turcology)) with the title of Magister Artium (1981). Ünver received his PhD in 2003 from Hacettepe University’s, Institute of History of Atatürk's Principles and Reforms, with his thesis "The Place of Orientalism in Germany's Policies on Turkey - 19th-20th Centuries".

Research Areas: International Migration, Public Diplomacy

Main Areas: Uluslararası İlişkiler,  Türk Dış Politikası,  Uluslararası Göç, 

2019 - Yurtdışında Türkiye’nin Bir Parçası Olmak
ÜNVER OSMAN CAN. Yeni Türkiye- Kültür Politikaları Özel Sayısı, 109(1), 207-210.
2017 - Migration in International Relations: Towards a Rights-Based Approach with Global Compact?
ÜNVER OSMAN CAN. PERCEPTIONS: Journal of International Affairs, 22(4), 85-102.
2014 - Başı Sıkışanın Sığındığı Ülke Türkiye
ÜNVER OSMAN CAN. EkoAvrasya, 7(28), 10-13.
2014 - Neoliberalizm ve Almanya da Güçlenen Yeni Irkçılığın Hedefindeki Türkler
ÜNVER OSMAN CAN. İdealkent. Kent Araştırmaları Dergisi, 124-152.
2013 - The Changing Diaspora Politics of Turkey and Public Diplomacy
ÜNVER OSMAN CAN. Turkish Policy Quarterly, 12(1), 181-189.
2012 - Dönerci Cinayetleri Son Gelişmeler Işığında Almanya da Türklere Yönelik Irkçı Şiddetin Siyasal Sonuçları
ÜNVER OSMAN CAN. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 99-113.
2011 - Türkiye den Almanya ya İşgücü Göçünün Ellinci Yılında Değişen Türlk Alman İlişkilerine Genel Bir Bakış
ÜNVER OSMAN CAN. Türk Yurdu, 31(291), 237-242.
2011 - Güncel gelişmeler Işığında Almanya daki Türk İşgücü
ÜNVER OSMAN CAN. Türk Yurdu, 28(250), 22-28.
2009 - PISA Araştırması ve Okullarda Öğrenci Başarısı – Almanya’daki Göçmen Türk Çocukları ve Türkiye’deki Öğrenciler Arasındaki Başarı Düzeyi Farkları
ÜNVER OSMAN CAN. Eleştirel Pedagoji Dergisi, 1(3), 41-44.
2009 - Uluslararası Göç ve Kalkınma Tartışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye
ÜNVER OSMAN CAN. TİSK AKADEMİ, 4(7), 82-97.
2007 - Göç Yasası ve Almanya’daki Türkler
ÜNVER OSMAN CAN. Türk Yurdu, 96(240), 39-41.
2006 - Current Discussions in the German Integration Debate The Culturalist Vision vs Social Equity
ÜNVER OSMAN CAN. ReMI. Revue Europeenne des Migrations Internationales, 22(3), 23-38.
2006 - Almanya da Türk Kimliğinin Algılanma ve Tanımlanma Sorunları
ÜNVER OSMAN CAN. Türk Yurdu, 26(224), 22-27.
2006 - Kurtuluş Savaşı nda ve Atatürklü Yıllarda Almanya da Türk ve Türkiye İmajı
ÜNVER OSMAN CAN. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2(4), 61-78.
Otuzbeş Yıllık Göç ve Bürokrasi Tanıklıklarım
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789944931656
ÜNVER OSMAN CAN
Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika
2021 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786257676434
ÜNVER OSMAN CAN
Strateji ve Güvenlik Alanında Temel ve Güncel Yaklaşımlar
2020 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786254064265
ÜNVER OSMAN CAN, BEGENİRBAŞ MEMDUH
21. Yüzyılda Krizler
2019 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-9753535892
ÜNVER OSMAN CAN
Deutsch-Türkische Beziehungen. Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte
2017 - Almanca, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: Deutsch-Türkische Beziehungen. Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte
ÜNVER OSMAN CAN
Stratejik Derinlikte Savrulan Türk Dış Politikası
2016 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786054991419
ÜNVER OSMAN CAN
Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir: Yirmi Birinci Yüzyıl Başında Türkiye'de İç ve Dış Göçün Kültürel Boyutları
2016 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 1111111111111111111111
ÜNVER OSMAN CAN
Die Neue Türkei: Eine grundlegende Einführung in die Innen- und Auβenpolitik unter Recep Tayyip Erdoğan
2015 - Almanca, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-3631667002
ÜNVER OSMAN CAN
Turkish-German Affairs from an Interdisciplinary Perspective
2015 - İngilizce, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-3631668580
ÜNVER OSMAN CAN
Türkiye’nin Göç Tarihi. 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler
2015 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786053993971
ÜNVER OSMAN CAN
Çıkarlar, Çatışmalar, Çözümler: Tarihten Geleceğe Türk-Alman İlişkileri içinde
1999 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 3990000009236
ÜNVER OSMAN CAN
Perspectives, Expectations and Suggestions of the Turkish Business Sector on Syrians in Turkey
2015 - İngilizce, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-605-9994-18-7
ÜNVER OSMAN CAN, ERDOĞAN MEHMET MURAT
Firavun dan Mata Hari ye Entrikacılar ve Casuslar
2009 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
ÜNVER OSMAN CAN
Deutschland und die Türkei Aktuelle Aspekte deutsch türkischer Wissenschaftskooperation
2012 - Almanca, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4627-14-1
ÜNVER OSMAN CAN
Yurtdışındaki Türkler 50 Yılında Göç ve Uyum
2010 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ÜNVER OSMAN CAN
Migration and Labour in Eurupe Views from Turkey and Sweden
2003 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN:
ÜNVER OSMAN CAN
Hazar dan Karadeniz e Stratejik Bakış
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5200-60-2
ÜNVER OSMAN CAN
Kamu Diplomasisi
2013 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5461-44-7
ÜNVER OSMAN CAN
Alman Kışı Neoliberal Çağda Irkçılığın Hedefindeki Göçmenler
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-84776-4-3
ÜNVER OSMAN CAN
(2013), "Balkan Savaşları ve Rumeli’den Türk Göçleri. Türkiye’de ve Dünyadaki Algı", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Türk Dış Politikası>Türk Siyasal Hayatı",
(2010), "Yurtdışındaki Türklerin Eğitim Sorunlarına Bir Bakış: Almanya", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Türk Dış Politikası>Türk Siyasal Hayatı",
(2019), "Güvenlik Tehdidi Olarak Göç", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler",
(2016), "Turkey’s Role in the Syrian Refugee Crisis", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler",