Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Osman Can ÜNVER

Osman Can Ünver,  Prof.

Born in Ankara on May 16, 1954, O. Can Ünver graduated from TED Ankara College in 1972. He is a graduate of Ludwig Maximilian University (Political Science, Communication and Turcology)) with the title of Magister Artium (1981). Ünver received his PhD in 2003 from Hacettepe University’s, Institute of History of Atatürk's Principles and Reforms, with his thesis "The Place of Orientalism in Germany's Policies on Turkey - 19th-20th Centuries".

Research Areas: International Migration, Public Diplomacy

Main Areas: Uluslararası İlişkiler,  Türk Dış Politikası,  Uluslararası Göç, 

Otuzbeş Yıllık Göç ve Bürokrasi Tanıklıklarım
2008 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789944931656
ÜNVER OSMAN CAN
Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika
2021 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786257676434
ÜNVER OSMAN CAN
Strateji ve Güvenlik Alanında Temel ve Güncel Yaklaşımlar
2020 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786254064265
ÜNVER OSMAN CAN, BEGENİRBAŞ MEMDUH
21. Yüzyılda Krizler
2019 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-9753535892
ÜNVER OSMAN CAN
Deutsch-Türkische Beziehungen. Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte
2017 - Almanca, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: Deutsch-Türkische Beziehungen. Historische, sektorale und migrationsspezifische Aspekte
ÜNVER OSMAN CAN
Stratejik Derinlikte Savrulan Türk Dış Politikası
2016 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786054991419
ÜNVER OSMAN CAN
Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir: Yirmi Birinci Yüzyıl Başında Türkiye'de İç ve Dış Göçün Kültürel Boyutları
2016 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 1111111111111111111111
ÜNVER OSMAN CAN
Die Neue Türkei: Eine grundlegende Einführung in die Innen- und Auβenpolitik unter Recep Tayyip Erdoğan
2015 - Almanca, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-3631667002
ÜNVER OSMAN CAN
Turkish-German Affairs from an Interdisciplinary Perspective
2015 - İngilizce, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-3631668580
ÜNVER OSMAN CAN
Türkiye’nin Göç Tarihi. 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler
2015 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 9786053993971
ÜNVER OSMAN CAN
Çıkarlar, Çatışmalar, Çözümler: Tarihten Geleceğe Türk-Alman İlişkileri içinde
1999 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 3990000009236
ÜNVER OSMAN CAN
Perspectives, Expectations and Suggestions of the Turkish Business Sector on Syrians in Turkey
2015 - İngilizce, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN: 978-605-9994-18-7
ÜNVER OSMAN CAN, ERDOĞAN MEHMET MURAT
Firavun dan Mata Hari ye Entrikacılar ve Casuslar
2009 - Türkçe, Kitap Tercümesi
ISBN:
ÜNVER OSMAN CAN
Deutschland und die Türkei Aktuelle Aspekte deutsch türkischer Wissenschaftskooperation
2012 - Almanca, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-4627-14-1
ÜNVER OSMAN CAN
Yurtdışındaki Türkler 50 Yılında Göç ve Uyum
2010 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN:
ÜNVER OSMAN CAN
Migration and Labour in Eurupe Views from Turkey and Sweden
2003 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN:
ÜNVER OSMAN CAN
Hazar dan Karadeniz e Stratejik Bakış
2014 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5200-60-2
ÜNVER OSMAN CAN
Kamu Diplomasisi
2013 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-5461-44-7
ÜNVER OSMAN CAN
Alman Kışı Neoliberal Çağda Irkçılığın Hedefindeki Göçmenler
2015 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-84776-4-3
ÜNVER OSMAN CAN
Yurtdışında Türkiye’nin Bir Parçası Olmak
2019 - Ulusal Hakemli
Yeni Türkiye- Kültür Politikaları Özel Sayısı, ÜNVER OSMAN CAN
Migration in International Relations: Towards a Rights-Based Approach with Global Compact?
2017 - Ulusal Hakemli
PERCEPTIONS: Journal of International Affairs, ÜNVER OSMAN CAN
Başı Sıkışanın Sığındığı Ülke Türkiye
2014 - Ulusal Hakemsiz
EkoAvrasya, ÜNVER OSMAN CAN
Neoliberalizm ve Almanya da Güçlenen Yeni Irkçılığın Hedefindeki Türkler
2014 - Ulusal Hakemli
İdealkent. Kent Araştırmaları Dergisi, ÜNVER OSMAN CAN
The Changing Diaspora Politics of Turkey and Public Diplomacy
2013 - Ulusal Hakemsiz
Turkish Policy Quarterly, ÜNVER OSMAN CAN
Dönerci Cinayetleri Son Gelişmeler Işığında Almanya da Türklere Yönelik Irkçı Şiddetin Siyasal Sonuçları
2012 - Ulusal Hakemli
Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÜNVER OSMAN CAN
Türkiye den Almanya ya İşgücü Göçünün Ellinci Yılında Değişen Türlk Alman İlişkilerine Genel Bir Bakış
2011 - Ulusal Hakemli
Türk Yurdu, ÜNVER OSMAN CAN
Güncel gelişmeler Işığında Almanya daki Türk İşgücü
2011 - Ulusal Hakemli
Türk Yurdu, ÜNVER OSMAN CAN
PISA Araştırması ve Okullarda Öğrenci Başarısı – Almanya’daki Göçmen Türk Çocukları ve Türkiye’deki Öğrenciler Arasındaki Başarı Düzeyi Farkları
2009 - Ulusal Hakemli
Eleştirel Pedagoji Dergisi, ÜNVER OSMAN CAN
Uluslararası Göç ve Kalkınma Tartışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye
2009 - Ulusal Hakemli
TİSK AKADEMİ, ÜNVER OSMAN CAN
Göç Yasası ve Almanya’daki Türkler
2007 - Ulusal Hakemli
Türk Yurdu, ÜNVER OSMAN CAN
Current Discussions in the German Integration Debate The Culturalist Vision vs Social Equity
2006 - Uluslararası Hakemli
ReMI. Revue Europeenne des Migrations Internationales, ÜNVER OSMAN CAN
Almanya da Türk Kimliğinin Algılanma ve Tanımlanma Sorunları
2006 - Ulusal Hakemli
Türk Yurdu, ÜNVER OSMAN CAN
Kurtuluş Savaşı nda ve Atatürklü Yıllarda Almanya da Türk ve Türkiye İmajı
2006 - Ulusal Hakemli
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, ÜNVER OSMAN CAN
Balkan Savaşları ve Rumeli’den Türk Göçleri. Türkiye’de ve Dünyadaki Algı
2013 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Türk Dış Politikası>Türk Siyasal Hayatı ,
Yurtdışındaki Türklerin Eğitim Sorunlarına Bir Bakış: Almanya
2010 - Ulusal
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Siyaset Bilimi>Uluslararası Siyaset>Türk Dış Politikası>Türk Siyasal Hayatı ,
Güvenlik Tehdidi Olarak Göç
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler ,
Turkey’s Role in the Syrian Refugee Crisis
2016 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler ,