Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Dilek  KOLCA

Dilek Kolca,  Lecturer

CV

572 / 5.000 Çeviri sonuçları Dilek Kolca, who completed her undergraduate education in Ankara University, Faculty of Health Sciences, Health Institutions Management in 2014, completed her master's degree in 2016 at Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Social Sciences Institute Health Management Department. He started his doctorate program in Üsküdar University Health Sciences Institute, Department of Health Management in 2018, and completed his doctorate in 2021. As of 2017, he has been in the academic staff of Istinye University Health Services Vocational School as a lecturer.

Research Areas: Healthcare Management, Business Administration, Hospital Management

Main Areas: Sağlık Yönetimi, 

Multidısciplinary Perspectives In Educational and Socıal Sciences VI
2023 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-367-141-9
KOLCA DİLEK, BULUT CANAN
Academic Studies on Culture & Communications
2022 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9781736253021
KOLCA DİLEK
KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-123-9
KALMUK GÜLHAN, KOLCA DİLEK
KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-123-9
KOLCA DİLEK
KARŞILAŞTIRILMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-123-9
KALMUK GÜLHAN, KOLCA DİLEK
TÜM YÖNLERİYLE TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
2022 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-8299-83-0
KOLCA DİLEK
Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7216-75-3
KOLCA DİLEK
Sağlıkta Halkla İlişkiler ve İletişim
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786052065259
KOLCA DİLEK
Sağlıkta Halkla İlişkiler ve İletişim
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786052065259
KOLCA DİLEK
İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 6257957632
KOLCA DİLEK
Evaluation of COVID-19 mortality using machine learning regression methods based on health system indicators
2024 - Uluslararası Hakemli
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, BULUT CANAN, Sönal Tuğba, KOLCA DİLEK, TARLAK FATİH
Development a software for detecting burn severity using convolutional neural network-based approach
2024 - Uluslararası Hakemli
Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, BULUT CANAN,KOLCA DİLEK,TARLAK FATİH
SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA UYGULANAN TEKNİKLER TECHNIQUES APPLIED IN MARKETING RESEARCH IN HEALTH SERVICES
2023 - Ulusal Hakemli
Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, BULUT CANAN, Sönal Tuğba, KOLCA DİLEK
The Effects of Occupational Identification and Over Workloads of Medical Secretaries on Their Turnover Intentıon During the Covıd-19 Pandemic Process
2023 - Uluslararası Hakemli
ISPEC International Journal of Social Sciences & Humanities, KOLCA DİLEK, BULUT CANAN, Barış Mert
Comparing Health Literacy Level in Turkey Before and After The Covıd-19 Pandemic
2022 - Uluslararası Hakemli
Journal of Health Care Communications, KOLCA DİLEK, ÖZŞAHİN AYHAN, KALMUK GÜLHAN
Sağlık Çalışanlarında Meslek Hastalığına Yakalanma Riskleri ile İş Tatmini Arasındaki İlişki
2020 - Ulusal Hakemli
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, KOLCA DİLEK, YILMAZ SÜREYYA
Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin Demografik Özelliklerinin İç Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Farklılıklarının İncelenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Örneği
2018 - Ulusal Hakemli
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, SOYSAL ABDULLAH,KOLCA DİLEK
COVİD-19 Pandemi Sürecinde Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Sistemine Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi ,
TIBBİ SEKRETERLERİN GENEL SİNİZM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER ,