Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Nihal Cihan TEMİZER, ISU

Nihal Cihan Temizer, Isu,  Lecturer Dr.

CV

Lisans: Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İktisat Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü-Ortadoğu Ekonomi Politiği ABD Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü -İktisat ABD

Research Areas: Osmanlı ve Dünya İktisat Tarihi, Türkiye Ekonomisi