Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences

Academic Members

Ilayda Isabetli Fidan completed her bachelor's degree in Econometrics at Istanbul University in 2010. She continued to graduate at the same university MA in Technology and Industry Economics in 2012 and Ph.D. in Economics in 2017. She teaches econometrics, research methods, and economics courses.

Research Areas: Econometics, Economics, Statistics

Main Areas: Ekonometri,  Panel Veri Ekonometrisi,  Zaman Serisi Analizi, 

2023 - FinTech Investment and GDP Relationship: An Empirical Study for High Income Countries
GÜZ TUĞBA, İSABETLİ FİDAN İLAYDA. İzmir İktisat Dergisi, 1(38), 215-238.
2023 - The Characteristics of Cryptocurrency Market Volatility: Empirical Study For Five Cryptocurrency
İSABETLİ FİDAN İLAYDA, GÜZ TUĞBA. alphanumeric journal, 2(10), 69-84.
2022 - A Research About One City Monopoly Phenomenon in Turkey
İSABETLİ FİDAN İLAYDA, ŞEKER MURAT. Sosyoekonomi, 30(51), 53-70.
2022 - A Research About One City Monopoly Phenomenon in Turkey
İSABETLİ FİDAN İLAYDA, ŞEKER MURAT. Sosyoekonomi, 30(51), 53-50.
2018 - Toplam Faktör Verimliliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri İle Analizi
İSABETLİ FİDAN İLAYDA. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi,
2014 - İnovasyonun Finansmanı ve Risk Sermayesi
TUNA ABDULKADİR, İSABETLİ FİDAN İLAYDA. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 64(1), 27-47.
2014 - Finansal Piyasalarda Volatilite ve Bist‐100 Örneği
TUNA ABDULKADİR, İSABETLİ FİDAN İLAYDA. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(), 27-31.
2014 - Finansal Piyasalarda Volatilite ve Bist-100 Örneği
İSABETLİ FİDAN İLAYDA. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21-31.
2014 - İnovasyonun Finansmanı ve Risk Sermayesi
İSABETLİ FİDAN İLAYDA. İktisat Fakültesi Mecmuası, 64(1), 27-46.
Uygulamalı Ekonometrik Araştırmalar
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-353-536-6
İSABETLİ FİDAN İLAYDA, BEKTAŞ HAKAN
"Çok Kutupluluğu Ölçmek: Nicel Bir Analiz Modeline Doğru", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Siyaset>Küreselleşme>Uzakdoğu Çalışmaları",