İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Pınar Gökçin Özuyar

Pınar Gökçin Özuyar,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, Rektör Danışmanı

Pınar Gökçin Özuyar, Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin ardından, lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışmalarını, TÜBİTAK ve Alman ForshungZentrum Jülich’den kazandığı bir ortak bursla Aachen Teknik Üniversitesi ve Thyssen Mühendislik Almanya’da yaptı. Melek yatırımcılar ile kendi girişim deneyimi de olan, Dr. Özuyar, Dome International (Dubai) ve IBS Araştırma ve Danışmanlık (Istanbul) firmalarında, yöneticilik görevlerinde bulundu. 2009 yılı sonrasında ise Özyeğin Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik başlığında çeşitli akademik çalışmalar ve projeler yaptı. Boğaziçi, Özyeğin ve Marmara Üniversitelerinde sürdürülebilirlik konusunda dersler verdi. 2011 yılında IBM Akademik Inisiyatif Ödülü kazanmış, 11. Kalkınma Planında Çevre Çalışma Grubu üyesi olarak yeralmış ve ayrıca hazırladığı ‘sürdürülebilir ünversite modeli’ ile ISCN 2014 yıllık ödülünde mansiyon sahibi olmuştur. Halihazırda Alman Springer yayınevinin, ‘Sustainability in Higher Education (Yüksek Öğrenim Kurumlarında Sürdürülebilirlik)’ ve ‘Encyclopeadia for UN Sustainable Development Goals (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ansiklopedisi)’ ansiklopedilerinde editörlük ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Konusunda dünyada lider olan Emerald yayınevinden çıkan ‘Journal of Sustainability of Higher Education’ ve ‘International Journal of Climate Change Strategies and Management’da da akademik kurul üyesidir.

Araştırma Alanları: Sürdürülebilir Kalkınma, Endüstriyel Ekoloji, Çevre Etki Analizleri, Yaşam Çevre Döngüsü, Üniversitelerde Sürdürülebilirlik

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Kurumsal Sosyal Sorumluluk,  Stratejik Yönetim, 

ÖZUYAR PINAR. (2020), Impacts of organizational arrangements on conservation agriculture: insights from interpretive structural modeling in Iran, Agroecology and Sustainable Food Systems, 1-25.
ÖZUYAR PINAR. (2020), Should we Leave Nature Unattended or Assist through Enrichment to Foster Climate Change Mitigation? Exclosure Management in the Highlands of Ethiopia, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 65(), 490-499.
BEYCA ÖMER FARUK,ÇAYIR ERVURAL BEYZANUR,TATOĞLU EKREM,ÖZUYAR PINAR,ZAİM SELİM. (2019), Using machine learning tools for forecasting natural gas consumption in the province of Istanbul, Energy Economics, 80(), 937-949.
ÖZUYAR PINAR. (2017), Barriers to innovation and sustainability at universities around the world, JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 164(), 1268-1278.
DEMİREL ÖMER FAHRETTİN,ZAİM SELİM,ÇALIŞKAN AHMET,ÖZUYAR PINAR. (2012), Forecasting natural gas consumption in Istanbul using neural networks and multivariate time series methods, Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 20(5), 695-711.
ÇEÇEN FERHAN,ÖZUYAR PINAR. (1995), Nitrification studies on fertilizer wastewaters in activated sludge and biofilm reactors, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 32(12), 141-148.
Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma
ÖZUYAR PINAR (2018), "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Bilimsel Kitap
Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences
ÖZUYAR PINAR (2018), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Bilimsel Kitap
Handbook of Sustainability Science and Research
ÖZUYAR PINAR,baykent beyhan tuğçe (2018), "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji, Bilimsel Kitap
(2011), "Enerji, Çevre ve Ekonomi üzerine dersler", "Ticari (Özel)", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü", "IBM Academic Initiative Award", Proje Ödülü