İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Pınar Gökçin Özuyar

Pınar Gökçin Özuyar,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi, Rektör Danışmanı

Pınar Gökçin Özuyar, Üsküdar Amerikan Kız Koleji'nin ardından, lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışmalarını, TÜBİTAK ve Alman ForshungZentrum Jülich’den kazandığı bir ortak bursla Aachen Teknik Üniversitesi ve Thyssen Mühendislik Almanya’da yaptı. Melek yatırımcılar ile kendi girişim deneyimi de olan, Dr. Özuyar, Dome International (Dubai) ve IBS Araştırma ve Danışmanlık (Istanbul) firmalarında, yöneticilik görevlerinde bulundu. 2009 yılı sonrasında ise Özyeğin Üniversitesi’nde Sürdürülebilirlik başlığında çeşitli akademik çalışmalar ve projeler yaptı. Boğaziçi, Özyeğin ve Marmara Üniversitelerinde sürdürülebilirlik konusunda dersler verdi. 2011 yılında IBM Akademik Inisiyatif Ödülü kazanmış, 11. Kalkınma Planında Çevre Çalışma Grubu üyesi olarak yeralmış ve ayrıca hazırladığı ‘sürdürülebilir ünversite modeli’ ile ISCN 2014 yıllık ödülünde mansiyon sahibi olmuştur. Halihazırda Alman Springer yayınevinin, ‘Sustainability in Higher Education (Yüksek Öğrenim Kurumlarında Sürdürülebilirlik)’ ve ‘Encyclopeadia for UN Sustainable Development Goals (BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Ansiklopedisi)’ ansiklopedilerinde editörlük ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Konusunda dünyada lider olan Emerald yayınevinden çıkan ‘Journal of Sustainability of Higher Education’ ve ‘International Journal of Climate Change Strategies and Management’da da akademik kurul üyesidir.

Araştırma Alanları: Sürdürülebilir Kalkınma, Endüstriyel Ekoloji, Çevre Etki Analizleri, Yaşam Çevre Döngüsü, Üniversitelerde Sürdürülebilirlik

Temel Alanları: Yönetim ve Strateji,  Kurumsal Sosyal Sorumluluk,  Stratejik Yönetim, 

2020 - Impacts of organizational arrangements on conservation agriculture: insights from interpretive structural modeling in Iran
ÖZUYAR PINAR. Agroecology and Sustainable Food Systems, 1-25.
2020 - Governance of Internationally Recognised, Declaration Based Sustainability Tools, Case for Universities in Turkey
ÖZUYAR PINAR. Journal of Global Strategic Management, 14(), 19-30.
2020 - Assessment of non-monetary facilities in Urmia Lake basin under PES scheme: a rehabilitation solution for the dry lake in Iran
ÖZUYAR PINAR. ENVIRONMENT DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY, 1-32.
2020 - Should we Leave Nature Unattended or Assist through Enrichment to Foster Climate Change Mitigation? Exclosure Management in the Highlands of Ethiopia
ÖZUYAR PINAR. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 65(), 490-499.
2019 - Using machine learning tools for forecasting natural gas consumption in the province of Istanbul
BEYCA ÖMER FARUK,ÇAYIR ERVURAL BEYZANUR,TATOĞLU EKREM,ÖZUYAR PINAR,ZAİM SELİM. Energy Economics, 80(), 937-949.
2017 - Barriers to innovation and sustainability at universities around the world
ÖZUYAR PINAR. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, 164(), 1268-1278.
2012 - Forecasting natural gas consumption in Istanbul using neural networks and multivariate time series methods
DEMİREL ÖMER FAHRETTİN,ZAİM SELİM,ÇALIŞKAN AHMET,ÖZUYAR PINAR. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 20(5), 695-711.
1995 - Nitrification studies on fertilizer wastewaters in activated sludge and biofilm reactors
ÇEÇEN FERHAN,ÖZUYAR PINAR. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, 32(12), 141-148.
Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel ve Kırsal Kalkınma
2018 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9786055625108
ÖZUYAR PINAR
Addressing the Challenges in Communicating Climate Change Across Various Audiences
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-319-98293-9
ÖZUYAR PINAR
Handbook of Sustainability Science and Research
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-319-63006-9
ÖZUYAR PINAR,baykent beyhan tuğçe
(2011), "Enerji, Çevre ve Ekonomi üzerine dersler", "Ticari (Özel)", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü", "IBM Academic Initiative Award", Proje Ödülü