İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

İpek ŞENER, ISU

İpek ŞENER, ISU,  Öğretim Görevlisi Doktor

Öğretim Görevlisi