İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Murat R. Şiviloğlu

Murat R. Şiviloğlu,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Murat Şiviloğlu Boğaziçi Üniversite’si Tarih Bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra, mastır çalışmalarını Paris’te, École des hautes études en sciences Sociales okulunda tamamladı. 2008 yılında Bill Gates Bursu ile Cambridge Üniversitesi’nde Modern Avrupa Tarihi Bölümünde doktora öğrenimine başlayan Şiviloğlu, 2015 yılında Osmanlı’da Kamuoyu’nun Gelişimi (1826-1876) isimli tezi ile doktor ünvanını aldı. Çeşitli kitap ve dergilerde makaleleri yayınlanan Murat Şiviloğlu’nun, orijinali Osmanlı’da Kamuoyu’nun Doğuşu isimli doktora tezi 2018 içerisinde Cambridge Üniversitesi Yayınları tarafından kitap olarak basılacaktır. Dünya tarihi üzerine çalışan Dr. Şiviloğlu aynı zamanda Atatürk İlke ve İnkılapları Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Temel Alanları: Siyasi Tarih, 

Histories of the World
2012 - İngilizce, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN:
ŞİVİLOĞLU MURAT REMZİ
Abidin Dino: Bir Dünya
2007 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN:
ŞİVİLOĞLU MURAT REMZİ