İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Ceren Ece Göcen

Ceren Ece Göcen,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2016 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası Politik Ekonomi bölümünde 2019 yılında tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası Politik Ekonomi bölümünde doktora eğitimine devam eden Ceren Ece GÖCEN, 2018 yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü kadrosunda Araştırma Görevlisi olarak yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Politik Ekonomi, Uluslararası Politika, Göç Politikaları, Avrupa Birliği

Temel Alanları: Uluslararası İlişkiler,  Uluslararası Göç,  Uluslararası Siyaset, 

2018 - Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılmadaki Yeri ve Uluslararası İstihdam Çabaları
GÖCEN CEREN ECE. ECONDER International Academic Journal, 2(2), 313-333.
2018 - Legal and Political Situation of Syrian Immigrants in Turkey
BALCI MERAL,GÖCEN CEREN ECE. International Journal of Afro-Eurasian Research, 3(5), 1-21.
A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789381043288
BALCI MERAL,GÖCEN CEREN ECE
Uluslararası Politik Ekonomi 1
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-2328-09-5
BALCI MERAL,GÖCEN CEREN ECE