İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Ceren Ece Göcen

Ceren Ece Göcen,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2016 yılında mezun olmuştur. Aynı zamanda 2012-2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret önlisans programını tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası Politik Ekonomi bölümünde 2019 yılında tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası Politik Ekonomi bölümünde doktora eğitimine devam eden Ceren Ece GÖCEN, 2018 yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü kadrosunda Araştırma Görevlisi olarak yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Politik Ekonomi, Uluslararası Politika, Göç Politikaları, Avrupa Birliği

Temel Alanları: Uluslararası İlişkiler,  Uluslararası Göç,  Uluslararası Siyaset, 

GÖCEN CEREN ECE. (2018), Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılmadaki Yeri ve Uluslararası İstihdam Çabaları, ECONDER International Academic Journal, 2(2), 313-333.
BALCI MERAL,GÖCEN CEREN ECE. (2018), Legal and Political Situation of Syrian Immigrants in Turkey, International Journal of Afro-Eurasian Research, 3(5), 1-21.
BALCI MERAL,GÖCEN CEREN ECE (2018), "A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice", "İngilizce", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap
BALCI MERAL,GÖCEN CEREN ECE (2017), "Uluslararası Politik Ekonomi 1", "Türkçe", Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler, Bilimsel Kitap