İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Ceren Ece Göcen

Ceren Ece Göcen,  Araştırma Görevlisi

CV
Araştırma Görevlisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2016 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası Politik Ekonomi bölümünde 2019 yılında tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası Politik Ekonomi bölümünde doktora eğitimine devam eden Ceren Ece GÖCEN, 2018 yılı itibarı ile İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü kadrosunda Araştırma Görevlisi olarak yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Politik Ekonomi, Uluslararası Politika, Göç Politikaları

Temel Alanları: Uluslararası İlişkiler,  Uluslararası Siyaset,  Uluslararası Göç, 

2021 - Yükselen Güçlerin Ekonomilerinde Dış Ticaretin Etkisi: BRICS Örneği
GÖCEN CEREN ECE, Kaya Onur. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 49-71.
2018 - Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılmadaki Yeri ve Uluslararası İstihdam Çabaları
GÖCEN CEREN ECE. ECONDER International Academic Journal, 2(2), 313-333.
2018 - Legal and Political Situation of Syrian Immigrants in Turkey
BALCI MERAL,GÖCEN CEREN ECE. International Journal of Afro-Eurasian Research, 3(5), 1-21.
ÇAĞDAŞ SİYASAL SİSTEMLER
2022 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-417-974-7
BALCI MERAL, GÖCEN CEREN ECE
Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume IV
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-3-631-86049-6
GÖCEN CEREN ECE, BALCI MERAL
A Critical Review of Social Sciences: Theory and Practice
2018 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 9789381043288
BALCI MERAL, Göcen Ceren Ece
Global Political Economy
2020 - İngilizce, Ders Kitabı
ISBN: 978-975-06-3770-4
BALCI MERAL, Göcen Ceren Ece
Göç ve Etkileri: Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika
2021 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7676-43-4
GÖCEN CEREN ECE
Uluslararası Politik Ekonomi 1
2017 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-2328-09-5
BALCI MERAL,GÖCEN CEREN ECE
(2021), "The Organization of the Black Sea Economic Cooperation on its 28th Anniversary", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Kurumlar>Bölgesel Çalışmalar",
(2018), "Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılmadaki Yeri ve Uluslararası İstihdam Çabaları", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
(2021), "YENİ POPÜLİZM DALGASI ETKİSİNDE ASYA’DA ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN İNŞASI: FİLİPİNLER, HİNDİSTAN ve ENDONEZYA’NIN DIŞ SİYASETİNİ BİRLİKTE OKUMAK", "Ulusal", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Uluslararası İlişkiler>Uluslararası Siyaset>Uluslararası Güvenlik>Uzakdoğu Çalışmaları>Popülizm",
(2018), "Sınır Ötesi Operasyonların Politik Ekonomisi: Fırat Kalkanı Harekâtı Örneği", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
(2018), "Nato’nun Yapısal Değişiminin Türk Dış Politikasına Etkisi", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
(2018), "Avrupa Birliği’de Artan Zorluklar: Göçmen Krizi ve Irkçılık", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",
(2018), "The Impact of the Syrian Migrants in the European Union to Economic Security and Racism", "Uluslararası", "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Uluslararası İlişkiler",