İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Akademik Kadro

Nezahat İşbilir Yüceışık

Nezahat İşbilir Yüceışık,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Nezahat İşbilir Yüceışık, lisans eğitimini 2008 yılında Yeditepe Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi, Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yönetimi Bölümü’nde ve Doktora eğitimini Medya Çalışmaları Bölümü’nde tamamladı. “Deneyimsel Pazarlama, Marka İletişim Süreci ve Satın Alma Davranışları” konusunda doktora tezini tamamlayan Doktor Öğretim Üyesi İşbilir Yüceışık, özellikle çalışma alanını oluşturan başlıklarda araştırmalara sahiptir. Reklam, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Marka Yönetimi, Dijital Pazarlama İletişimi, Yeni Medya ve Tüketici Davranışları alanlarında çalışmalar yapan İşbilir Yüceışık’ın, çeşitli hakemli dergilerde makaleleri bulunmaktadır. İşbilir Yüceışık, 2009-2018 yılları arasında, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ‘Araştırma Görevlisi’ kadrosunda görev aldı. Akademik çalışmaların yanısıra, ‘Medya Zirvesi 2012’ ve ‘Medya Zirvesi 2013’ projelerinde program koordinatörlüğü yaptı. ‘Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Belgeseli’ proje koordinatörü olan İşbilir Yüceışık aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi ‘Faili Meşhur Belgeseli’nde de danışman olarak yer aldı.

Araştırma Alanları: Bütünleşik Pazarlama İletişimi , Marka Yönetimi, Dijital Pazarlama İletişimi , Yeni Medya , Tüketici Davranışları, Reklam, Deneyimsel Pazarlama

Temel Alanları: Pazarlama, 

2008 - Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonlarının Basın Yansımalarının Şehir Markalaşması Üzerindeki Etkisi
İŞBİLİR YÜCEIŞIK NEZAHAT,Güven Pınar. Journal Of Communication Studies,
DESTİNASYON YÖNETİMİ VE PAZARLAMASI
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-254-121-0
İŞBİLİR YÜCEIŞIK NEZAHAT,ÖZER ÇAĞLA